Advokátní kancelář JUDr. Stanislav Pavelka

Advokátní kancelář poskytuje služby v oblasti práva obchodních společností v celé jeho šíři: zakládání společností a jejich zápis do obchodního rejstříku, organizace valných hromad, převody obchodních podílů/akcií, změny společenských smluv/stanov, konkurzní a vyrovnávací řízení/úpadkové právo, restrukturalizace atd. Samozřejmostí je zajišťování právního servisu spojeného s každodenním chodem společnosti, jako je konání valných hromad, zvyšování a snižování základního kapitálu, změny společenských smluv a stanov, zápisy změn do obchodního rejstříku, převody obchodních podílů a akcií.

  • Zakládání a změny obchodních společností, likvidace
  • Správa firemních záležitostí
  • Fúze a akvizice
  • Restrukturalizace a optimalizace společností


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>