Ceník advokátních služeb

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům mou advokátní kanceláří v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva, jakož i v ostatních právních věcech, je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena)

Časová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví (hodinová sazba za služby advokáta se v mé advokátní kanceláři dle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právních služeb dle náročnosti od 2.500,- Kč)

Paušální odměna

odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta – např. v obchodním právu při založení společnosti s.r.o., obecně prospěšné společnosti a nadace, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva při domluveném majetkovém vypořádání manželů).


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>