Platba

Platbu za služby upravuje vyhláška č.177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů (advokátní tarif). V souladu s touto úpravou je cena sjednána buďto smluvně nebo jako tzv. mimosmluvní odměna (dle §7 advokátního tarifu). Smluvní odměna je sjednávána při zejména s ohledem na:

 • časové požadavky klienta a časové nároky případu
 • povahu a dobu trvání vztahů při poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem
 • obtížnost a případnou potřebu speciálních odborných znalostí
 • hodnotu věci, které se služba týká, je-li vyčíslitelná
 • konflikt zájmů v případě nutnosti odmítnutí převzetí jiných případů, pověst advokáta

Výše smluvní odměny je sjednávána předem, po seznámení se s případem. Varianta a způsob stanovení výše odměny, která nejlépe vyhovuje konkrétnímu případu, potřebám a přáním klienta je zpravidla dohodnuta při úvodním jednání. V případě smluvní odměny se pak jedná o jednu nebo kombinaci z variant:

 • hodinová sazba
 • paušální sazba (měsíční nebo za právní službu)
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • paušální částka při zastupování v občanském soudním řízení
 • (vyhláška MS č. 484/2000 Sb., v platném znění)
K odměně za vlastní právní službu je třeba přičíst náhradu účelně vynaložených hotových výdajů, spojených s právní službou. Jsou to zejména soudní a správní poplatky, úhrady za znalecké posudky a další specializované služby, překlady, opisy, kopie, cestovní výdaje, poštovné a jiné poplatky.
Hrazení některých z těchto výdajů lze dohodnout zahrnutím do odměny za právní službu nebo paušální částkou.


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>