Občanské právo

V životě většiny obchodních společností je třeba řešit nejenom otázky obchodní, ale též pracovněprávní. Proto advokátní kancelář svým klientům nabízí pomoc při komplexní aplikaci pracovněprávních a souvisejících předpisů v praxi, ať se již jedná o přípravu smluvní agendy, zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy, ukončování pracovních poměrů, a to i v rámci hromadného propouštění, včetně zastupování klientů ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru, či o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

  • Příprava i analýza celého spektra pracovněprávních dokumentů
  • Manažerské smlouvy
  • Spory vzniklé z pracovněprávních vztahů


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>