Obchodní právo

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby související s insolvenčním, konkurzním a úpadkovým řízením. V této oblasti má kancelář zkušenosti při řešení hrozícího úpadku, úpadku samotného, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo přihlášky pohledávek věřitelů. Hodnotné zkušenosti využívají členové kanceláře při zastupování klientů v komplikovaných incidenčních sporech.

  • Insolvenční řízení
  • Vyjednávání s věřiteli
  • Vymáhání pohledávek

Zakládání a změny obchodních společností a družstev, vyřízení živnostenských oprávnění, zápis do obchodního rejstříku, zastupování klienta v řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
Příprava konání a komplexní zajištění valné hromady společnosti, smlouvy o převodu obchodního podílu, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, fúze, rozdělení a změny právní formy společnosti, jejich zrušení a likvidace. Převody obchodních podílů a akcií. Jednání jménem společností na základě plné moci.
Smluvní agenda, smlouvy kupní, o dílo, mandátní, o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování. Právní analýzy a stanoviska ke smlouvám a jiným obchodně-právním dokumentům.
Vymáhání a správa pohledávek, příprava smluv z obchodních závazkových vztahů a zastupování v soudním, exekučním a arbitrážním řízení.
Směnečné a šekové právo - příprava a vyplňování směnek, zastupování účastníků směnečných vztahů v soudním řízení, zastupování v řízení o umoření směnky.


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>