Pracovní právo

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, výpovědi, okamžitá rozvázání pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti a jiné listiny, které souvisejí se vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Pracovněprávní a mzdové poradenství, problematika odstupného, odborné konzultace a školení v oblasti pracovněprávních vztahů.
Odpovědnost a náhrada škody, zastupování v řízeních o pracovních úrazech, hmotná zodpovědnost, náhrada škody na odložených věcech, odpovědnost za úraz, nemoci z povolání.
Zastoupení klientů v pracovněprávních sporech (neplatná nebo sporná rozvázání pracovního poměru, mzdové nároky apod.).
Pracovní řády a vnitřní předpisy, zvyšování právního vědomí zaměstnanců - specializovaná školení.


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>