Správní právo

Oblast správního práva zahrnuje zejména zastupování a poradenství ve velmi širokém spektru oblastí a životních situací. Zde uvedený výčet je jen přehledem nejčastějších situací, ve kterých jsme našim klientům nápomocni.
Zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.
Zastupování v přestupkovém řízení a v oblastech správního soudnictví. Podávání stížností. Řízení o náhradě škody.
Zastupování při jednáních s katastrálním úřadem, při stavebním a kolaudačním řízení. Stavební právo.programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>